شرح قوانين جمهوري اسلامي ايران
شرح قوانين جمهوري اسلامي ايران

در ابتدا شايد مفيد باشد كه اين مقدمه كوتاه درباره كميسيون ماده 100 شهرداري را نيز مطالعه كنيد و بعد به تشريح آن بپردازيم: در هنگام ساخت ساختمان و هرگونه عمليات ساختماني شايد برايتان پيش آمده باشد كه به دلايلي همچون مسائل مالي مجبور به امتناع از گرفتن پروانه از شهرداري شده باشيد. حتي شايد برخي قوانين شهرداري را نقض كرده باشيد. در گذشته اين مسائل جرم محسوب مي شد و در دادگاه كيفري مورد بررسي قرار مي گرفت.

اما با تصويب كميسيون ماده 100 قانون شهرداري رسيدگي به اين موضوع از قوه قضايي گرفته شد و به سازمان حقوقي مستقل از شهرداري واگذار شد. همچنين تخلف ساختماني از جرم به شبه جرم تغير  پيدا كرد. مي توانيد در خصوص تمامي پرونده خود، در هر زمينه اي (دعاوي خانواده همچون طلاق، دعاوي ملكي همچون تصرف عدواني، كيفري و..) از طريق تماس تلفني و يا مطرح كردن سوال هاي خود در سايت از مشاوره تلفني و آنلاين وب سايت حقوقي مستر داديار استفاده فرماييد.

كميسيون ماده 100 چيست

طبق قانون شهرداري، اشخاصي كه قصد ساخت و ساز و يا هرگونه عمليات ساختماني دارند موظف به كسب مجوز (پروانه) از شهرداري مي باشند. بنابراين هر كسي كه از اين گرفتن پروانه امتناع ورزد و يا قوانين مربوطه را به هر دليلي نقض كند، از فعاليت او جلوگيري و تا مشخص شدن نتيجه توسط كميسيون شهرداري بايد صبوري كند.

كميسيون ماده 100 قانون شهرداري شخصيت حقوقي جداگانه از شهرداري محسوب ميشود و به طور كلي يك مرجع براي رسيدگي به تخلفات از لحاظ ضوابط شهرسازي و ايمني است. قوانين اين كميسيون از 11 ماده تشكيل شده است كه به آن ها خواهيم پرداخت. با مطالعه قانون در مي يابيم كه تمام مفاد اين قانون منحصر به داخل شهر و حومه ان مي باشد و ناظر بر خارج شهر نمي باشد.

كميسيون ماده 100 چيست

كميسيون ماده 100 چيست

اعضاي كميسيون ماده 100

نماينده دادگستري

نماينده شوراي شهر

نماينده فرمانداري

نماينده شهرداري

افراد بيان شده جزء كميسيون مي باشند اما در اين بين نماينده شهرداري حق راي ندارد و براي اداي توضيحات در جلسات حاضر مي گردد.

انواع تخلفات ساختماني و احكام صادره

احكام صادره كميسيون به دو شكل است: تخريب و اخذ جريمه.

تخريب: در مواردي كه در ساخت بنا اصول شهرسازي، اصول فني و بهداشتي رعايت نشده باشد، حكم تخريب صادر خواهد شد.

اخذ جريمه: اگر در بناي ساخته شده موارد بالا يعني اصول شهرسازي، اصول فني و بهداشتي رعايت شده باشد، حكم كميسيون مي تواند اخذ جريمه باشد. ميزان جريمه بسته به اينكه بنا داراي سرقفلي باشد يا نه، متفاوت است. اگر بنا داراي سر قفلي نباشد به ازاي هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي بنا جريمه صادر مي شود و اگر داراي سرقفلي باشد يك پنجم ارزش سرقفلي بنا دريافت مي گردد.

اين نكته حائض اهميت است بدانيد كه بنايي كه داراي ارزش سرقفلي است، جريمه هر كدام (بناي بدون سرقفلي و ب ارزش سرقفلي) كه بيشتر باشد همان اخذ خواهد شد. همچنين ممكن است حتي با وجود رعايت اصول بيان شده در ساخت ساختمان براي اخذ جريمه، باز هم كميسيون مي تواند راي به تخريب صادر كند.

انواع تخلفات ساختماني و احكام صادره

انواع تخلفات ساختماني و احكام صادره

احكام كميسيون ماده 100 بر تراكم اضافه

يكي از انواع تخلفات ساختماني افزايش خودسرانه ي مساحت زير بناي درج شده در پروانه ساختماني از سوي مالك، يكي ديگر از تخلفات ساختماني است كه مكررا در شهر قابل مشاهده است. در اين خصوص نيز كميسيون مي تواند هر دو حكم بيان شده در قسمت قبل  يعني تخريب بنا و يا طبق حكم جريمه كميسيون ماده 100 بر تراكم اضافه اخذ گردد. اما موارد قابل ذكر ديگري درباره اين دو حكم وجود دارد كه به تفصيل به شرح آن ها خواهيم پرداخت.

تخريب: در دو صورت كميسيون ماده 100 شهرداري دستور به تخريب بنا مي دهد: 1. رعايت نكردن اصول شهرسازي، اصول فني و بهداشتي 2. در صورتي كه مالك بنا محكوم  به پرداخت جريمه شود اما از پرداخت جريمه امتناع كند. به عنوان مثال عدم استحكام بنا و مطابق نبودن آن با اصول و قوانين ساخت و ساز منجر به راي تخريب كميسيون ماده 100 شهرداري خواهد شد.

جريمه كميسيون ماده 100 بر تراكم اضافه: در مواقعي كه لزومي به تخريب قسمت اضافي بنا نباشد كميسيون ماده 100 شهرداري حكم به اخذ جريمه مي دهد. البته براي اين تصميم مواردي تاثير گذار است از جمله:

  • موقعيت مكاني بنا: 1.قرار داشتن بنا در كوچه بن بست يا باز 2.قرار داشتن بنا در خيابان فرعي يا اصلي
  • نوع استفاده از قسمت تراكم اضافه
  • مصالح مورد استفاده و…
  • نوع حوزه استفاده كه به تفصيل در زيل شرح داده شده است:

1.مسكوني بودن ملك: در صورت راي به اخذ جريمه ميزان جريمه براي هر متر مربع بنا اضافي، نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي بنا بيشتر باشد.

2.تجاري بودن ملك: در صورت تجاري بودن بنا و راي كميسيون به جريمه ميزان جريمه براي هر متر مربع اضافي ساخته شده نبايد از حداكثر چهار برابر و از حداقل دو برابر كمتر از ارزش معاملاتي بناي تجاري بيشتر باشد.

3.نسبت به معابر شهر تجاوز شده باشد: در اين قسمت از قانون منظور از تجاوز به معابر شهر، ساخت و يا بازسازي ملكي است كه از سوي شهرداري موظف به عقب نشيني بوده و مالك از اين كار امتناع كرده است كه اين موضوع در كميسيون بررسي خواهد شد.

اما تجاوز به معابر فعلي شهري يعني زميني كه از قبل متعلق به شهرداري بوده و شخص بيش از مساحت زمين خود كه در سند ثبت شده است اقدام به ساخت و ساز كرده است، در قوه قضاييه بررسي خواهد شد و جرمي كيفري تلقي مي شود.

احكام كميسيون ماده 100 بر تراكم اضافي

احكام كميسيون ماده 100 بر تراكم اضافي

4.عدم ساخت پاركينگ يا قابل استفاده نبودن پاركينگ: در اين خصوص بايد توجه داشته باشيد كه در هرحالتي چه زماني كه از ابتدا پاركينگ احداث نشده باشد، چه در حالتي كه احداث شده باشد اما قابليت استفاده از آن به عنوان پاركينگ ديگر وجود نداشته باشد و قابل اصلاح باشد يا نباشد بنا به شرايطي مي توان كميسيون را از راي تخريب منصرف و راي به اخذ جريمه گرفت. به عنوان مثال كميسيون مي تواند بنا به موقعيت ملك از اين كار منصرف گردد.

البته اگر عدم ساخت پاركينگ و يا تغير كاربري آن موجب از بين رفتن اصول شهرسازي، اصول فني و بهداشتي شده باشد قطعا شهرداري راي به تخريب خواهد داد. توصيه مي كنيم از وكلاي مجرب در اين زمينه استفاده كنيد تا مبادا سرمايه گذاري شما بر روي ملك از بين برود.

ميزان جريمه در خصوص پاركينگ، براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ نبايد از حداقل يك برابر و از حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي بنا بيشتر باشد. به اين موضوع نيز توجه داشته باشيد كه با احتساب گردش مساحت هر پاركينگ ۲۵ متر مربع است.

5.تغير كاربري ملك: عنوان اين نوع اقدام كاملا مشخص است و نياز به تشريح ندارد. كميسيون بنا به مواردي كه قبلا ذكر شد تصميم گيري خواهد كرد. تنها نكته قابل ذكر اين مطلب مي باشد كه تغير كاربري از تجاري به غير تجاري داراي پيگرد در كميسيون نمي باشد.

روند اجرايي كميسيون ماده ۱۰۰

بعد از ثبت گزارشات تخلف و دريافت لايحه دفاعيه از مالك پرونده جهت رسيدگي به كميسون فرستاده مي شود. جلسات كميسيون مگر در مواقعي كه نياز به توضيحات ذي نفع باشد بدون حضور ذي نفع برگزار مي شود.

بعد اعلام راي از سوي كميسون،  طرفين پرونده يعني شهرداري و مالك ملك ظرف ده روز مي توانند نسبت به تصميم كميسيون اعتراض نمايند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اعضاي آن نيز غير اعضاي تصميم گيرنده در حكم اول بوده اند. تصميم و راي اين اعضا قطعي خواهد بود.

اجراي مجازات كميسيون ماده 100

اجراي مجازات چه اخذ جريمه و چه شهرداري بعد از قطعي شدن راي كميسيون بر عهده مالك و شهرداري مي باشد.

مرجع شكايت

اگر نسبت به تصميم و حكم قطعي كميسيون ماده 100 شهرداري اعتراض و شكايت داريد طبق بند ۲ ماده ۱0۰ ديوان عدالت اداري مي توانيد در ديوان عدالت اداري نسبت به اين موضوع اقدام و اعتراض نماييد.

وكيل كميسيون ماده 100 قانون شهرداري

هر وكيلي در مباحثي از قوانين داراي تبحر و تجربه بسياري مي باشد كه به روند پرونده كمك شاياني مي كند. گروه وكلاي مستر داديار متشكل از وكلاي حرفه اي كشور در زمينه هاي مختلف مي باشد. همچنين تمامي پرونده با مشورت و به صورت كار گروهي پيش مي روند تا مبادا ذره اي از حق موكلين ضايع گردد. همين امر باعث رضايت 98 درصدي موكلين اين موسسه گرديده است.

وكيل كميسيون ماده 100 قانون شهرداري

وكيل كميسيون ماده 100 قانون شهرداري

با سپردن پرونده خود به وكيل كميسيون ماده 100 قطعا درصد پيروزي در پرونده و همچنين درصد كاهش هزينه ها، افزايش پيدا خواهد كرد. بارها تجربه شده است كه وكلا با شناختي كه از قوانين و تجربياتي كه از پرونده هاي مختلف بدست آورده اند توانسته اند نظر كمسيون را از تخريب با جريمه  و كاهش ميزان جريمه تغير دهند. به همين دليل است كه بسيار توصيه مي كنيم كه سعي كنيد از وكلاي با تجربه در پرونده خود بهره ببريد. اعتماد شما و پيروزي شما در پرونده ها مايه ي افتخار ماست.

امتیاز:
بازدید:
برچسب: كميسيون ماده 100 شهرداري،
موضوع:
[ ۲ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۳۹:۵۶ ] [ رضا وطن پرست ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیونخرید از بانه / قیمت گوشی سامسونگقیمت گوشی آیفون / انجام پروژه متلب / چگونه جذب خود کنیم / قالیشویی در رشت  /سایت ایرونی / عکاسی صنعتی / بازی اندروید  / telegram channel subscribers / چت روم / خدمات گرافیک فیلابی / دستگاه حضور و غیاب / باران چت / سایت پیش بینی و شرط بندی فوتبالترفند بازی انفجار / اخبار جدیدکسب درآمد از بازی حکم آنلاین